HDB in Choa Chu Kang Avenue 3

288 CHOA CHU KANG AVENUE 3

 • 1990
 • 99-year Leasehold
284 CHOA CHU KANG AVENUE 3

 • 1990
 • 99-year Leasehold
285 CHOA CHU KANG AVENUE 3

 • 1990
 • 99-year Leasehold
289 CHOA CHU KANG AVENUE 3

 • 1990
 • 99-year Leasehold
286 CHOA CHU KANG AVENUE 3

 • 1990
 • 99-year Leasehold
290 CHOA CHU KANG AVENUE 3

 • 1990
 • 99-year Leasehold
291 CHOA CHU KANG AVENUE 3

 • 1990
 • 99-year Leasehold
292 CHOA CHU KANG AVENUE 3

 • 1990
 • 99-year Leasehold
410 CHOA CHU KANG AVENUE 3

 • 1990
 • 99-year Leasehold
293 CHOA CHU KANG AVENUE 3

 • 1990
 • 99-year Leasehold
409 CHOA CHU KANG AVENUE 3

 • 1990
 • 99-year Leasehold
280 CHOA CHU KANG AVENUE 3

 • 1990
 • 99-year Leasehold
412 CHOA CHU KANG AVENUE 3

 • 1990
 • 99-year Leasehold
278 CHOA CHU KANG AVENUE 3

 • 1990
 • 99-year Leasehold
279 CHOA CHU KANG AVENUE 3

 • 1990
 • 99-year Leasehold
281 CHOA CHU KANG AVENUE 3

 • 1990
 • 99-year Leasehold
401 CHOA CHU KANG AVENUE 3

 • 1990
 • 99-year Leasehold
402 CHOA CHU KANG AVENUE 3

 • 1990
 • 99-year Leasehold
407 CHOA CHU KANG AVENUE 3

 • 1990
 • 99-year Leasehold
408 CHOA CHU KANG AVENUE 3

 • 1990
 • 99-year Leasehold
413 CHOA CHU KANG AVENUE 3

 • 1991
 • 99-year Leasehold
411 CHOA CHU KANG AVENUE 3

 • 1991
 • 99-year Leasehold
283 CHOA CHU KANG AVENUE 3

 • 1991
 • 99-year Leasehold
404 CHOA CHU KANG AVENUE 3

 • 1991
 • 99-year Leasehold
405 CHOA CHU KANG AVENUE 3

 • 1991
 • 99-year Leasehold
406 CHOA CHU KANG AVENUE 3

 • 1991
 • 99-year Leasehold
282 CHOA CHU KANG AVENUE 3

 • 1991
 • 99-year Leasehold
403 CHOA CHU KANG AVENUE 3

 • 1991
 • 99-year Leasehold
469 CHOA CHU KANG AVENUE 3

 • 1997
 • 99-year Leasehold
470 CHOA CHU KANG AVENUE 3

 • 1997
 • 99-year Leasehold
471 CHOA CHU KANG AVENUE 3

 • 1997
 • 99-year Leasehold
474A CHOA CHU KANG AVENUE 3

 • 1997
 • 99-year Leasehold
472 CHOA CHU KANG AVENUE 3

 • 1997
 • 99-year Leasehold
473 CHOA CHU KANG AVENUE 3

 • 1997
 • 99-year Leasehold
474 CHOA CHU KANG AVENUE 3

 • 1997
 • 99-year Leasehold
475 CHOA CHU KANG AVENUE 3

 • 1999
 • 99-year Leasehold